5 bước để đọc hiểu tài liệu tiếng anh một cách dễ dàng

NHH –  Đọc hiểu tài liệu tiếng Anh là cơn ác mộng với rất nhiều bạn trẻ và đặc biệt là các bạn ít trẻ hơn, trái khoáy là để có thể thăng tiến được trong sự nghiệp và tiếp thu được kho tri thức rộng lớn của thế giới thì đối mặt với cơn ác mộng đó dường như lại là bước đi đầu tiên cơ bản nhất. Read More »

Posted in English Training | Tagged , , , , , , | 13 Responses

Bán hàng đa cấp

Bài này đổi cách xưng hô cho thân thiện, vì chắc chủ yếu nói với các bạn trẻ. Còn với các bác lớn tuổi tham gia ngành này, đó là câu chuyện khác.

Tớ biết rằng viết ra bài này sẽ động chạm đến rất nhiều đồng chí, trong đó có nhiều đồng chí là bạn của tớ. Tớ cũng biết có nhiều người làm việc chăm chỉ và có nhận thức đúng trong ngành này. Tớ chỉ muốn phân tích trên phương diện khách quan nhất về tiềm năng để những người chưa tham gia nhìn nhận được trước khi bước chân vào lĩnh vực này, và phần sau là các lý do chủ quan của riêng tớ. Nên hi vọng là sẽ không  ném gạch vỡ đầu hay bị uýnh như trong cái clip nọ.

Read More »

Posted in Thoughts | Tagged , , , , , , , , | 3 Responses

Số đông vô địch

Làm theo số đông có phải là một nguyên tắc bất khả kháng

Thí nghiệm về số đông trên bầy khỉ

Thí nghiệm

Mở đầu bài viết là câu chuyện về một thí nghiệm nổi tiếng về số đông: Read More »

Posted in Thoughts | Tagged , , , , , , , , , , , , | 3 Responses

Tại sao người Việt Nam buồn khi Đại Tướng Võ Nguyên Giáp ra đi?

Tại sao người việt nam lại buồn khi tướng giáp ra đi - Tưởng nhớ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Tưởng nhớ Đại Tướng Võ Nguyên Giáp

Khi đọc tiêu đề này có thể nhiều người sẽ cảm thấy đây là một câu hỏi ngớ ngẩn, nhưng những ngày gần đây tôi đã từng nghe nhiều lời phàn nàn, về cuộc sống của họ bị đảo lộn ra sao vì quốc tang, họ đã mất bao nhiêu tiền, bao nhiêu cơ hội, và nào là buồn vì không được đi cái nọ không được làm cái kia, và họ không hiểu sao lại như vậy. Hi vọng sau khi đọc xong bài này họ sẽ hiểu. Read More »

Posted in Thoughts | Tagged , , , , , , , , | 25 Responses

Kpop Idol

Vừa có mấy chuyện làm mình thay đổi quan điểm về Kpop Idol. Trước đây mình rất là ghét, rất là phản đối. Ngoài việc thấy nó ngớ ngẩn ra còn vì nó lãng phí ngân sách quốc dân vì đi nhập khẩu văn hoá, thời trang và đủ các thứ. Cơ mà bây giờ mình nhận ra là thần tượng cũng có nhiều cái tốt, nhất là trong hoàn cảnh có ít cái để bọn trẻ dễ thần tượng như bây giờ.

Số là bạn mình hôm nay bảo chán đi học quá, vì ở lớp chẳng có cái gì hay ho, học mãi thì cũng chán. Mình nhớ lại hồi xưa xem sao mình lại thích đi học. Ngoài những khi mình thích đi học vì mình thích học (chiếm khoảng 1%) thì toàn là vì đến lớp có nhiều bạn chơi, nhiều trò chơi, và 1 lý do khá quan trọng là trong lớp sẽ có 1 bạn rất dễ thương. Đến lớp để gặp bạn đấy cũng thấy vui vẻ rồi. Ngoài ra còn muốn học giỏi giỏi để cho “oai” với bạn đấy nữa. Thế là kết quả học tập cũng tốt hơn lên.

Nhìn lại chuyện Kpop, có những đứa như em gái mình, rất thần tượng, nhưng vẫn trong khuôn khổ, thậm chí còn lấy đấy làm hình mẫu để hoàn thiện mình hơn. Cũng chả có gì xấu ở mấy cô ấy, xinh đẹp hát hay nhảy giỏi, cũng thông minh biết ăn nói, còn nhiều tài lẻ khác, 9 đứa mà sống với nhau 1 nhà cũng là giỏi cư xử rồi. Nếu mà lấy đó làm động lực học tập thì cũng không khác với mình hồi xưa thích bạn nào đó lắm. Rồi cộng đồng Kpop fan thì cũng là một môi trường vui vẻ như bạn bè trong lớp hồi xưa thôi. Chỉ cần không rủ nhau phá phách, đừng có không coi gia đình ra gì hay bỏ bê học hành là được. Chỉ cần giữ những thứ đó như một cách để giải trí, một cái đích tốt đẹp hơn để vươn đến, thì nói chung vẫn là tốt và chấp nhận được.

So, SNSD is ok, Ngọc Tròn.

311248_3310151771865_1183271247_n

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

How to live a life

Yesterday was a bad day. I realized many big problems I had. In fact, I knew those problems existed, but seeing and knowing bring completely different awareness and acts, most of the time. You feel miserable with your life, and you know there’re many people that live in the worse situations than you, but knowing that doesn’t make you feel better, but only by seeing an orphan, I think you will eventually feel happier with your life. One more funny thing, they say people in the Western countries are more confident than people in the East. In my opinion, that’s not true all the time, especially in science and studying it. Western people are likely to be fond of seeing things to study more, maybe the Eastern guys have more abilities of visualizing things that they are too confident to go seeing them. That’s probably why museum in the West are more developed, and people in the East are better at fundamental sciences. Just a thought.

Back to the problems, what I see yesterday is the way I’m living my life, that’s ruining my own life. I can’t achieve anything I want with this way of life. The way that people often say: “be yourself”. “Who is yourself?” maybe the most asked questions when people listen to that. Sadly, I did not ask that question. I just had a feeling of “myself” and followed that. I often do what people tell me to, I was often flattered as a well behaved kid. Ironically, when you grow up, that well behaved acts have a new name, they call that “stupid”.

To correct the mistake, I asked myself that question. Myself in my mind previously is the natural me, the me from the moment I was born, manipulated by the environment around, the one I feel most comfortable with. That’s the person I feel that I like, I want, but I don’t need, I don’t desire to be. Most people don’t desire to be themselves if themselves defined that way. People don’t happy with what they have. They want more. I think that’s good. “Happiness is happy with what you have”. That doesn’t encourage people to achieve more.  If that makes you feel good all the time, you should live your life that way. But if sometimes when you see people then you think they are more successful, they live a happier and more interesting life, then you’re sad. That’s when you must not be happy with what you have. That’s when you start staying hunger, let the success makes you happy. Somebody never have the feeling of fullness, they want more and more while somebody at some point, they feel like success doesn’t bring them more joy, that’s when they should stop and be happy. There’s nothing that suits everyone, one should always stay awake and listen to himself.

So that “myself” is not what I intended to be, because the environment of mine is not perfect, while I want to be the most perfect to me as I could. I have to change myself, I have to have plans and follow, I have to have rules and obey. I have to live my life as it should be.

It turns out yesterday wasn’t so bad, it’s just the darkest time before the sun rises.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

If life were a game…

Yes, if it were a game, it would be a very big game, with a lot of players.

It would be a role playing game where each person has only one life, there’ll be no life up, no restart. When the game’s over, it’s over.

It would be a game with plenty of rules, in fact, there are so many that we can’t remember, they also change everyday. To put it differently, we never fully understand the rules of life, we can only see parts of them.

Some players have a very easy game to play, everything on the way is beautiful. They found some treasures, trained themselves some useful skills, things work out perfectly, they get on the highscore board eventually.

Some don’t have such a pleasure situation, they start low. They may have low hitpoint, have no skill, lack of resources. That would be hard for them to struggle in the world where mostly everybody only takes care of his own game.

Eventhough the game isn’t fair for everyone when they starts, everybody has equal chance to get to the hall of fame. You heard stories about orphanages and street kids who later became millionaires. That’s neither myth nor fairy tale. Bill Gates once said: “If you are born poor, it’s not your fault. But if you die poor, it’s your fault”. Everyone has to try, the poor fight with poverty & ignorance, the rich fight with seduction & their own money. Each situation has pros and cons. Likewise, you have the strengths and weaknesses, if you can make the most of yourself, you can win the game.


Finally, one suggestion for anyone who’s been trying to find the cheats in that game: It’s has no cheat! You can only utilize the things you do to get the best score. However, if the score is not important to you, or you just want to have a good time, I must say, you’ve really got the taste, enjoy it!

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Decided to change

It’s been such a long time since my last post, more than 30 days ago. I said I tried to practise writing in 30 days, I didn’t complete that. For the last 30 days, I’ve been practising one new thing, in fact, it’s not very “new”. I was practising being lazy again. As a result, after 30 days, I have succeeded in becoming lazy again, lazy in writing and many other things, just except for working. I’m still working hard.

Gradually, I realized I’m just hard working. I changed. I was intelligent and worked much less. Now I became much more lazy in thinking & patient in doing (in a not-so-intelligent way). I’m disappointed seeing that.

I’m losing my systematic thinking skill, I’m losing the ability to plan. I’m always at the deadline of many plans. That made me feel like I had no time to think about it. “Just do it, no matter the result will be, I can handle it” I thought that way, for a very long time. I have practised & improved my improvising skill dramatically. I don’t regret much because I tried hard, moreover, there are also many things that I learnt after such a time like these. However, I decided to change.

I decided to spend the next 30 days for one big purpose: Changing the “me”, into a self-disciplined person.

Here is the plan:

Purpose: Change myself into a disciplined person.
What is it like to be a disciplined person: very simple, I will be able to do all the things I should even if I don’t feel like doing them. There will be no more laziness.


How am I gonna do it:
1. Announce to the world (I’m doing it now)
2. I’ll get rest, eat right. I think they are the things to do because I can’t get myself stabilized with such unstabilized things like “working too much” & “getting rid of the meal”, if I tried too hard, with lack of sleeping & eating at the right time, I would end up exhausted & mess everything up again.
3. Start doing the little things: Morning exercise, Writing everyday, Working as schedule, Travelling. Equally important, I’ll make routines for them.
4. The most significant thin after all is always keeping the determination in mind.

I made a commitment to myself. And every line in the commitment must be executed.

 Remembering one quote I read today: “Trust is like a paper, once it’s crumpled, it can’t be perfect again”. So, don’t ever have it crumpled.

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Disable currencies converter in Virtuemart

If you want to post the price with the currency that you entered with the product in admin-page, you can do like this :
Go to ps_product.php in /administrator/components/com_virtuemart/classes/:
- Except this one : $url = str_replace( basename( $url ), $GLOBALS['VM_LANG']->convert(basename($url)), $url ) , disable every convert() function :
for example :
$value_notax = $GLOBALS['CURRENCY']->convert( $modifier, $product_currency );
become :
$value_notax =  $modifier;//$GLOBALS['CURRENCY']->convert( $modifier, $product_currency );
take the first parameter out and not use the convert() function.
- Go to price.tpl.php in /components/com_virtuemart/themes/default/templates/common/
Find echo $CURRENCY_DISPLAY->getFullValue($base_price)?>
Change like this (add before and after):
$tmptmp = $CURRENCY_DISPLAY->symbol;
echo $CURRENCY_DISPLAY->getFullValue($base_price);
$CURRENCY_DISPLAY->symbol = $tmptmp;
//set the currency display is the product currency not the website currency;
//If your defaut currency has different symbol that you had set. Such as :
US dollar is USD but you set it $, then you should use these (for USD, if not US dollar, change the USD,remember to replace by things like USD, not $:
$tmptmp = $CURRENCY_DISPLAY->symbol;
if ($price_info['product_currency'] != "USD")
$CURRENCY_DISPLAY->symbol = $price_info['product_currency'];
echo $CURRENCY_DISPLAY->getFullValue($base_price);
$CURRENCY_DISPLAY->symbol = $tmptmp;
Hope that will help : )

Posted in Joomla, Technology, virtuemart | Tagged , , , , | Leave a comment

Chuyện chơi máy tính

Thế là đã 1 tuần rồi không có bài mới, “thời gian trôi như chó chạy ngoài đường”. Hẹn tối nay viết bài nên không thể delay được nữa, phải mở ra viết thôi. Tự phạt mình bắt đầu lại 30 ngày mới :(

Lúc đầu định viết tiếp truyện con gấu, cơ mà phải tìm hiểu thêm 1 chút về gấu để lấy tư liệu viết bài. Có khi mai phải xem thêm chương trình “Thế giới động vật” với cả xem thêm 1 chút lý thuyết về tiểu thuyết :|. Thành thực mà nói đến bây giờ vẫn không biết tiểu thuyết là cái gì, cái mình viết có phải là tiểu thuyết không, liệu có đại thuyết không… blah blah.. Nên hôm nay sẽ viết tạm về cái gì đó khác.

Thời gian vừa rồi hay nghe nhạc nên hay viết về nhạc nhẽo, mặc dù chả có tí hiểu biết mốc xì gì về nhạc lý. Làm mọi người lại tưởng mình viết blog này về music là chính. Nên hôm nay mình quyết định viết về gì đó mình biết nhiều hơn “mù dzịch” 1 chút. Như máy tính chẳng hạn…

Máy tính.. uhm.. kí ức xa xưa nhất trong đầu mình về máy tính có lẽ là hồi 4, 5 tuổi. Hồi đó được bố đưa lên cơ quan chơi. Ở cơ quan bố có rất nhiều cái máy, gọi là máy tính, hay máy vi tính. Vì sao nó tên như thế hay nó để làm gì thì mình cũng không rõ, các chú cho mình làm gì với nó thì mình làm thôi. Hồi bé mình không hay quan tâm đến câu hỏi “Vì sao?” lắm có lẽ thế mà hồi mẫu giáo với tiểu học đến giờ mình vẫn có cảm giác là mình không được thông minh cho lắm, thậm chí là hơi ù lì (lên lớp 6 bắt đầu học toán và tin nhiều hơn, được điểm cao hơn, nên bắt đầu có cảm giác khôn ra : | ).

Quay lại với cái máy vi tính ở cơ quan bố, mình được bố và một số đồng chí chú giới thiệu cho cái gọi là trò chơi trên máy tính. Trò chơi thì mình chẳng lạ gì, điện tử 4 nút, 6 nút mình chơi mãi rồi. Nhưng mà không được giỏi cho lắm. Mối tình thơ ấu giữa nhóc Ma Bư và công chúa ròng rã 2 năm trời vẫn không có cái kết tốt đẹp. Thấy người ta cứu công chúa ầm ầm mà mình chỉ toàn cứu được búp bê.

Which castle ??? : |

Có lẽ một trong những trò đầu tiên mình chơi trên máy tính là Prince of Persia (hay còn gọi là “cứu công chúa”, lại cứu công chúa, không hiểu cứu công chúa thì có cái gì hay mà hồi xưa suốt ngày làm game về cứu công chúa), và mình cũng chưa bao giờ cứu được công chúa để xem công chúa Ba Tư đó xinh đẹp cỡ nào. Dù sao thì hồi đấy cũng còn bé, không có động lực ngắm gái xinh lắm, nếu có đến bàn cuối, thì có lẽ điều mình mong chờ được trông thấy nhất, có lẽ thằng trùm nó to và khó cỡ nào, nếu mà đánh thắng nó xong đến đoạn công chúa chạy ra thì có khả năng rất cao là chưa kịp lao ra tới nơi thì đã bị ấn enter tua qua, khổ thân nàng…

Trò chơi máy tính rất hấp dẫn, vì nó là cái gì đó mới lạ, và càng đặc biệt hơn là phải lúc nào được đến cơ quan bố mới được chơi. Mà hiếm có dịp như thế lắm. Lúc nào có dịp thì giở trò gì mình cũng giở để đòi đi cho bằng được.

Đến tầm lớp 1, lớp 2 thì nhà mình có cái máy tính đầu tiên, bắt đầu quá trình học lỏm trường kì. Cứ lúc bố làm việc thì đứng bên cạnh canh, như thể đứng đấy để có con muỗi nào bay thì mình sẽ lao ra đập cho bố khỏi bị đốt. Lệnh đầu tiên mình học được là NC. Ôi cái lệnh NC huyền ảo, mình cũng chẳng hiểu NC cái gì mà mình cũng chẳng quan tâm. Chỉ biết là nó sẽ đưa mình đến 1 cái màn hình trong đó có chữ GAMES, và đó chính xác là thứ mình đang tìm.

Biết được lệnh đó nhưng cũng phải mất 1 thời gian mình mới được tiếp cận với cái máy. Chiến thuật tương đối đơn giản. Nhằm lúc bố ra ngoài khi để màn hình đen (đen là không làm việc, xanh là làm việc, đơn giản là thế), thế là leo vào, ngồi gõ NC, xong vào GAMES, vào file .exe ( nhìn thấy bố hay vào mấy file exe nên nghĩ là đây là file để chạy). Thế là chơi trước sự ngạc nhiên của bố mẹ, và sau sự ngạc nhiên đó dù mẹ không biết mô tê gì về máy tính, nhưng vẫn có thể hiểu được là nó đã nắm được toàn bộ quá trình, từ cắm điện bật máy đến mở trò chơi ra chơi. Khi mà có đầy đủ điều kiện để gây ra 1 hành vi mới có thể ảnh hưởng đến các thành viên trong xã hội thì điều chính phủ cần làm là đưa 1 vài cái hạn chế và gọi nó là luật.

“Luật máy tính – Sửa đổi bổ sung liên tục không nhớ ngày tháng” đã được ban hành ngay sau đó


Phiên bản 1.0 quy định là phải xin bố mẹ trước khi chơi. Toàn xin bố, bố cho ngay => Phải sửa


Phiên bản 2.0 quy định là phải xin mẹ trước khi chơi. Lúc mẹ không có nhà chẳng biết xin ai, xuống xin ông bà. Ông bà cũng ừ (chả biết nó xin cái gì, mè nheo mệt quá, ừ đại cho xong). Phiên bản 2.0 chạy khá ổn định trong 1 thời gian dài cho đến khi bị mẹ phát hiện => Lại phải sửa


Phiên bản 3.0 bổ sung từ phiên bản 2.0 stable thêm 1 điều là “chỉ được chơi buổi tối”. Buối tối là mẹ có ở nhà.

Vì phiên bản 3.0 quá là ghê gớm và hạn chế người dùng, nên lần đầu tiên trong lịch sử, nó đã bị hack, hay crack, gì cũng được.. Hic, thằng bé đã trốn mẹ chơi vào ban ngày, chả thèm xin ông bà luôn. Ôi tội lỗi quá tội lỗi quá.. Dùng bản crack tuy hơi phọt phẹt (phải đóng cửa tắt đèn giả vờ ngủ) nhưng vẫn sướng, vì là mình crack :))

Suốt thời gian học tiểu học, máy tính đã dần thay thế điện tử 4 nút(vì không được mua băng mới, còn trò chơi trong máy tính, cứ lấy đĩa mềm copy là được), nhưng cũng không là gì hơn 1 cái điện tử 101 nút. À không, đến tầm lớp 4 thì xuất hiện cái gọi là dial up modem và mạng Trí tuệ Việt Nam TTVN (một kiểu internet cơ mà nội bộ Việt Nam với nhau thôi). Trong mạng đó chắc là có nhiều cái hay ho, cơ mà mình chỉ nhớ có 2 cái là tin tức và truyện cười. Hồi đó dial up modem tính giờ connect và mỗi khi vào là điện thoại sẽ bị ngắt. Nên trước khi vào mạng là phải chuẩn bị sẵn sàng các thứ, mở word ra chờ sẵn. Vào mạng cái là cắm đầu cắm cổ copy truyện cười ra word rồi cắt đi. Trò đấy mình cũng học từ bố thôi, bố vẫn hay in ra từng tập dày dày một, mà mẹ gọi là truyện tiếu lâm. Hồi đấy dốt tiếng Việt, chẳng hiểu tiếu lâm là mốc gì. Mẹ bảo mấy truyện đấy bậy, thế là nghĩ tiếu lâm tức là bậy.

Mà tính mình tò mò, bậy cơ mà cứ thấy giở ra đọc xong cười là sao. Mình cũng thử lấy ra đọc thì thấy ngoài mấy truyện không hiểu lắm(ngây thơ trong sáng mà) ra thì mấy truyện khác buồn cười chết đi được. Thế là cũng tí toái mở mạng ra copy về đọc.

Đến lớp 6, lần đầu tiên ở trường được học tin học nhờ cuộc cách mạng của thầy Tám mà 2 lớp I và H không phải học nấu cơm đan lát thêu thùa mà được học TIN HỌC!!!!

Tuy bắt đầu được học cơ mà chuyện chơi vẫn không hề thuyên giảm, vì càng ngày càng ra rõ lắm trò hay. Cơ mà thôi buồn ngủ quá rồi, để hôm khác kể tiếp ;)

Posted in Uncategorized | Tagged , , , | 1 Response